Libertarijanski klub - Libek raspisuje

konkurs

za upis pete generacije polaznika

UVOD U STUDIJE TOTALITARIZMA

Prijavi se!

Sa velikim zadovoljstvom otvaramo konkurs za upis pete generacije polaznika našeg obrazovnog programa

Uvod u studije totalitarizma

Program će se odvijati od aprila do juna 2021. godine a namenjen je svim zainteresovanim pojedinicima koji žele da steknu nova ili unaprede svoja dosadašnja znanja o totalitarizmu.

S obzirom na pandemiju korona virusa program će se organizovati u skladu sa procenom epidemiološke situacije, a Libek će se voditi i odlukama koje bude primenjivao Beogradski univerzitet. Libek ima kapacitete i za nastavu u prostorijama i za online nastavu. Online nastava je održavana i tokom prethodnog semestra na svim našim obrazovnim programa, a učesnici su ocenili prilagođavanje Libeka krizi najvišim ocenama.

Istaknuti stučnjaci uvešće vas u svet iz koga nastaju preduslovi za rađanje totalitarnih pokreta.

Razgovaraćemo o njihovim načinima dolaska na vlast, mehanizmima održavanja moći, kao i o njihovoj razgradnji i nasleđu.

Poseban segment podrazumevaće i psihologija autoritarne ličnosti, ali i položaj pojedinca u totalitarnim režimima.

Pored ostalog, obrađivaćemo i složene odnose između totalitarizma i ekonomije, nauke, tehnologije, kulture, umetnosti i religije.

Razmotrićemo i savremene okolnosti koje mogu biti u vezi sa budućnošću totalitarizma.

VEK TERORA U BEOGRADU

Osim predavanja istaknutih predavača i dopunskih kreativnih sadržaja,u junu 2021. godine imaćete i jedinstvenu priliku da uz stručno vođenje učestvujete u interaktivnom obliasku Vek terora u Beogradu obilazeći lokacije relevantne za program koji pohađate.

USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju svi zainteresovani pojedinci bez obzira na godine ili obrazovni profil.

Iznos mesečne kotizacije za program uplaćuje se na kraju svakog meseca i iznosi 2700 dinara. Ukupno postoje tri kotizacije u ovom iznosu od aprila do juna.

Libek obezbeđuje stipendije za dvoje kandidata po završetku procesa selekcije.

Program počinje 7. aprila, odvijaće se svake nedelje od aprila do juna i to sredom u popodnevnim terminima.

Učesnici koji uspešno završe program dobijaju sertifikat o pohađanju programa Uvod u studije totalitarizma uz mogućnost dobijanja i ličnih preporuka od strane naših stručnjaka.

Konkurs traje do 4. aprila.

Prijave se vrše na ovom linku a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Katarinu Brajković na katarina.brajkovic@libek.org.rs.